Konverzace pro základní školy

Sebevědomí

Sebevědomí

při komunikaci

Komunikační

Komunikační

dovednosti

Kultura

Kultura

a tradice

Cizí jazyk se na základních školách zaměřuje na rozvoj komunikačních dovedností žáka. Mezi klíčové jazykové kompetence patří porozumění mluvenému a psanému projevu a schopnost verbální a písemné komunikace. V tomto věku upřednostňujeme metodu učení prostřednictvím příběhů.

  • rozvoj komunikačních dovedností
  • seznámení s jinými kulturami a tradicemi, vedení k respektu a porozumění, multikulturní výchova
  • optimální počet žáků ve skupině je 12

Napište nám

Chcete se o našich kurzech a hodinách dozvědět víc? Nenašli jste potřebnou informaci nebo nás chcete zkrátka poznat? Ozvěte se nám!